Δρ. Ιωάννης Ν. Θεοδωράκης

Μητροπόλεως 46 - 48

Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54622

Καλέστε μας

Τηλ. Ιατρείου +30.2310.254174

Ωρες Λειτουργίας

Δευ - Πεμ : 17:30 - 21:00

Email

jtheodorakis@web.de

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ο ιατρός Δρ. Ιωάννης Ν. Θεοδωράκης ο οποίος διατηρεί ιατρείο στην Θεσσαλονίκη Μητροπόλεως 46 – 48 Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54622 (εφεξής ο «Ιατρός») δημιούργησε, λειτουργεί και διαχειρίζεται τον διαδικτυακό τόπο jtheodorakis.gr για να προσφέρει πληροφορίες και υπηρεσίες στους επισκέπτες του και είναι δικαιούχος του ως παραπάνω διαδικτυακού τόπου (εφεξής ο «Ιστότοπος»).

Η χρήση του διαδικτυακού τόπου jtheodorakis.gr διέπεται από τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, τους οποίους οι χρήστες καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά και να συμμορφώνονται με αυτούς.

Η χρήση του διαδικτυακού τόπου jtheodorakis.gr συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων και προϋποθέσεων. O Ιατρός μπορεί, για οποιοδήποτε λόγο και χωρίς προειδοποίηση, να αλλάξει αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις. Η συνέχιση της χρήσης της ιστοσελίδας από τους χρήστες μετά από την ημερομηνία ισχύος οποιωνδήποτε αλλαγών στους Όρους και Προϋποθέσεις θα εκλαμβάνεται ως αποδοχή από τους χρήστες, των αλλαγών αυτών.

Οι Όροι αυτοί διέπουν την πρόσβαση και την χρήση της ιστοσελίδας από τους επισκέπτες. Στην περίπτωση που δεν τους αποδέχεστε πλήρως, μην προχωρήσετε στην οποιαδήποτε χρήση της Ιστοσελίδας.

Β. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ - ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

Τα πνευματικά δικαιώματα του περιεχομένου και των υπηρεσιών του Ιστοτόπου, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, όλων των εγγράφων, των αρχείων, των κειμένων, των εικόνων, των γραφικών, του κώδικα που περιέχεται σε αυτό καθώς και την γενική εικόνα και διάταξη του Ιστοτόπου, ανήκουν αποκλειστικά στον Ιατρό εκτός και αν ορίζεται διαφορετικά και επίσης προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού κοινοτικού και διεθνούς δικαίου και διατίθενται δε στους χρήστες αυστηρά για προσωπική χρήση.

Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, διανομή, μεταφορά, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγής εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχο του περιεχομένου του Ιστοτόπου.

Με την επιφύλαξη κάθε άλλου δικαιώματος του Ιατρού , οποιαδήποτε χρήση αντίθετη προς τα ανωτέρω δύναται να επιφέρει και διακοπή των παρεχόμενων υπηρεσιών χωρίς καμία ειδοποίηση.

Γ. ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ - ΕΥΘΥΝΕΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ

Ο δικτυακός τόπος jtheodorakis,gr καταβάλλει μεγάλες προσπάθειες για να συμπεριλάβει ακριβείς και επίκαιρες πληροφορίες, δεν κάνουμε καμία δήλωση, ρητή ή μη, ούτε δίνουμε καμία εγγύηση, ρητή ή μη, όσον αφορά την ακρίβεια ή την πληρότητα των πληροφοριών που δίνονται στον παρών ιστότοπο και αποποιούμεθα κάθε ευθύνης για τη χρήση του παρών ιστοτόπου ή άλλού ιστοτόπου που συνδέεται με αυτόν και δεν παρέχουμε καμία εγγύηση, ρητή ή μη, ότι το περιεχόμενο του ιστοτόπου θα είναι πάντοτε επίκαιρο, ασφαλές, χωρίς σφάλματα, θα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των χρηστών και ότι τα αποτελέσματα που θα προέλθουν από την χρήση του θα είναι αξιόπιστα, ακριβή και χωρίς σφάλματα.

Όλοι οι χρήστες συμφωνούν ότι κάθε πρόσβαση και χρήση του παρών ιστοτόπου και κάθε ιστοτόπου που συνδέεται με αυτόν, όπως και το περιεχόμενό τους, χρησιμοποιείται με δική τους ευθύνη.

Σε καμία περίπτωση ο Ιατρός αλλά και ούτε άλλο τρίτο μέρος που σχετίζεται με τη δημιουργία, την παραγωγή ή τη διακίνηση του παρών Ιστοτόπου ή άλλου ιστοτόπου που συνδέεται με αυτον δε φέρει ευθύνη έναντι οποιουδήποτε για οποιεσδήποτε άμεσες, δευτερογενείς, επακόλουθες, έμμεσες ή άλλες πρόσθετες ή παρεπόμενες ζημίες που μπορεί να προκύψουν από την πρόσβαση, χρήση ή αδυναμία να χρησιμοποιήσετε τον παρών ιστότοπο ή οποιονδήποτε άλλο ιστότοπο συνδέεται με αυτόν, ή για λάθη ή παραλείψεις που υπάρχουν στο περιεχόμενό τους.

Η χρήση πληροφοριών που λαμβάνονται ή αποθηκεύονται από ή μέσω αυτού του ιστοτόπου έγκειται αποκλειστικά στην κρίση και αποτελεί ευθύνη του χρήστη. Ο χρήστης αποδέχεται ότι πρέπει να αξιολογεί το περιεχόμενο και ότι είναι υπεύθυνος για κάθε κίνδυνο που μπορεί να προκαλέσει η χρήση οποιουδήποτε περιεχομένου.

Δ. ΙΣΤΟΤΟΠΟΙ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Κάποια από τα περιεχόμενα αυτου του ιστοτόπου μπορεί να κατέχονται από τρίτα μέρη (πχ. άρθρα, δεδομένα ή αποσπάσματα) ή να υπάρχουν υπερσύνδεσμοι που οδηγούν σε ιστοσελίδες που κατέχονται από τρίτους, οι οποίοι έχουν την πλήρη ευθύνη (αστική ή ποινική) για την ασφάλεια, το σύννομο ή την εγκυρότητα του περιεχομένου των ιστοσελίδων και των υπηρεσιών τους, αποκλεισμένης κάθε ευθύνης του Ιατρού.

Ο Ιατρός δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι οι χρήστες αυτού του ιστοτόπου έχουν οποιοδήποτε δικαίωμα να χρησιμοποιούν το περιεχόμενο που κατέχεται από τρίτα μέρη και το οποίο είναι διαθέσιμο σε αυτό τον ιστότοπο.

Οι χρήστες πρέπει να λάβουν την άδεια από το τρίτο μέρος πριν από τη χρήση ή την αποθήκευση του εν λόγω περιεχομένου.

Το περιεχόμενο που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα δεν μπορεί να αλλάξει, όπως δεν μπορεί να αλλάξει οποιαδήποτε ειδοποίηση συγγραφέα ή ειδοποίηση πνευματικών δικαιωμάτων που εμφανίζονται σε αυτό χωρίς πρώτα να εξασφαλιστούν οι απαραίτητες συναινέσεις.

Τελευταία ενημέρωση των Όρων και Προϋποθέσεων: 28/02/2021

Το ιατρείο θα λειτουργεί κανονικά απο τις 21/04/2020 και ώρες 17:30 – 21:00 απο Δευτέρα εως Πέμπτη σύμφωνα με τις οδηγίες του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου για τη χρήση μέτρων ατομικής προστασίας απο τον κορωνοϊό Covid-19.

Στο ιατρείο χρησιμοποιείται καθαριστής αέρα Philips AC0820 / 10 που αφαιρεί έως και το 99,9% των ιών COVID19 και των αερολυμάτων από τον αέρα