ΚΥΣΤΕΟΣΚΟΠΗΣΗ

Λίθοι της ουροδόχου κύστες μπορούν σήμερα να αφαιρεθούν διουρηθρικά. Επειδή η συνήθης αιτία της λιθίασης της κύστης είναι το αποφρακτικό σύνδρομο εξαιτίας της καλοήθους υπερπλασίας του προστάτη γίνεται ταυτόχρονα και η διουρηθρική προστατεκτομή.
Η λιθοθρυψία μπορεί να γίνει με μηχανικές λαβίδες οι οποίες όμως μπορούν να προκαλέσουν σοβαρούς τραυματισμούς τη κύστης.
Έτσι είναι ποιο ασφαλής η χρήση των LASER , των υπερήχων η των ηλεκτροϋδραυλικών κυμάτων που επιτρέπουν αναίμακτη λιθοθρυψία.
© 2015 - 2019 Δρ. Ιωάννης Ν. Θεοδωράκης. All Rights Reserved.